Προκηρύξεις

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διεύθυνση:Μ. Φριζή 10 -Χαλκίδα 34100 Τηλέφωνο: 2221020808 Fax: 2221082116

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   Ιστοσελίδα:  www.ergkev.gr

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευβοίας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την υλοποίηση της πράξης  «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων – Συνέργεια»  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ειδικότερα:

·         Τόπος υλοποίησης  προγράμματος: Χαλκίδα

·         Τίτλος προγράμματος: «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων – Συνέργεια»  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

·         Ειδικότητα:

·         1 άτομο Ιατρός ΠΕ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων – Συνέργεια» 

1.       στα γραφεία του Δικαιούχου: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευβοίας, Μ. Φριζή 10-Χαλκίδα.

2.       στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευβοίας (www.ergkev.gr )

3.      στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων (www.dimos-xalkideon.gr )

Η Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει:

- στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Ευβοίας (Μ. Φριζή 10-Χαλκίδα),

-στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ και

-στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων (Μεγασθένους 34 και Ληλαντίων - Χαλκίδα)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατά τις ώρες 9.00 έως 14.00  τηλ. Επικοινωνίας: 2221020808, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευβοίας, Μ. Φριζή 10-Χαλκίδα 34100, Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

·         να είναι έως 30 ετών.

·         να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

·         να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου 

Σταύρου Δημήτριος


 

Κοινωνικες Δομες-Φτωχεια

Διαφήμιση
khantry design
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση