Επιστολές

Επιστολές


Επιστολές

                                            


ΠΡΟΣ:                                                                           ΧΑΛΚΙΔΑ  28/8/2017

ΟΛΝΕ

ΔΗΜΟΙ  Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΟΛΝΕ».

 

 

  Κύριοι

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. μας, θα επιθυμούσαμε σε ότι Σύμβαση υπογράφετε, για παραχωρήσεις χώρων στους οποίους απασχολείται προσωπικό, μέσα στις Συμβάσεις παραχώρησης να βρίσκεται, ως συμβατική υποχρέωση, ο όρος της απαρέγκλιτης τήρησης όλης της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας.

  Η μη τήρηση της νομιμότητας να έχει και τις ανάλογες κυρώσεις, οι οποίες να φτάνουν έως και την άρση της παραχώρησης  για σπουδαίους λόγους.

 

 

Για το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

        Στέφανος ΜΠΑΣΙΝΑΣ                                Δημήτρης ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ


 

Επιστολές

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Χαλκίδα 1/10/14

Κύριοι,

Στο Ν. Ευβοίας οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και να μην απολαμβάνουν καμίας προστασίας εκ του δημοσίου και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

            Πιο συγκεκριμένα, 33 εργαζόμενοι του ξενοδοχείου OLYMPIC STAR ενώ έχουν δικαιωθεί δικαστικά και έχει εκδοθεί η με αριθμό 564/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλκίδος που τους επιδικάζει δεδουλευμένους μισθούς και μισθούς υπερημερίας παρά ταύτα δεν έχουν εισπράξει μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ από τον εργοδότη τους.

Κοινωνικες Δομες-Φτωχεια

Διαφήμιση
khantry design
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση