Πορείες

Πορείες

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ

Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Αριθμ.Πρωτ.: 232                                                  Χαλκίδα 31/1/2014


ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε

Μετά από τις εκλογές του Σωματείου μας που πραγματοποιήθηκαν στις 31/1/2014, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε, συνεδρίασε αυθημερόν,  με θέμα την κατανομή αξιωμάτων, που έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   : ΦΩΤΙΑΣ                    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           : ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ     ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       : ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ                           : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ      ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ                         : ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ             ΑΡΓΥΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ                            :  ΜΠΑΛΑΚΑΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου μας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                              ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 


 

Πορείες

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διεύθυνση:Μ. Φριζή 10 -Χαλκίδα 34100 Τηλέφωνο: 2221020808 Fax: 2221082116

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   Ιστοσελίδα:  www.ergkev.gr

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευβοίας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, συνολικά 6 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την υλοποίηση της πράξης  «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων – Συνέργεια»  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ειδικότερα:

·         Τόπος υλοποίησης  προγράμματος: Χαλκίδα

·         Τίτλος προγράμματος: «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων – Συνέργεια»  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

·         Ειδικότητες:

·         4 άτομα Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ ή ΤΕ

·         1 άτομο Στέλεχος κουζίνας ΤΕ ή ΔΕ

·         1 άτομο Ιατρός ΠΕ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων – Συνέργεια» 

1.        στα γραφεία του Δικαιούχου: Εργατουπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευβοίας, Μ. Φριζή 10-Χαλκίδα.

2.        στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου: Εργατουπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευβοίας (www.ergkev.gr )

3.      στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων (www.dimos-xalkideon.gr )

 

 

Η Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει:

- στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Ευβοίας (Μ. Φριζή 10-Χαλκίδα),

-στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ και

-στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων (Μεγασθένους 34 και Ληλαντίων - Χαλκίδα)

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατά τις ώρες 9.00 έως 14.00  τηλ. Επικοινωνίας: 2221020808, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργατικοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευβοίας, Μ. Φριζή 10-Χαλκίδα 34100, Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

·         να είναι έως 30 ετών.

·         να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

·         να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας

                                        

                                                                               Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου                                          

                                                                                        Σταύρου Δημήτριος  

 

Κοινωνικες Δομες-Φτωχεια

Διαφήμιση
khantry design
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση